macro removal
[henge/apc.git] / src / ir.c
index 4255f22..cb5fafd 100644 (file)
--- a/src/ir.c
+++ b/src/ir.c
 #include <unistd.h>   //u8_* functions\r
 #include <unitypes.h> //uint8_t as a char\r
 #include <unistr.h>   //u32_cpy\r
+#include <unistdio.h> //ulc_fprintf\r
 /* Local */\r
+#include "print.h"\r
 #include "apc.h"\r
 #include "ir.h"\r
+#undef  do_error\r
+#define do_error(...) exit(-1)\r
+#define XXH_PRIVATE_API\r
+#include "../xxHash/xxhash.h"\r
 /* Public */\r
 int      ir_init(void);\r
 void     ir_quit(void);\r
+void     ir_test(void);\r
 int      ir_linker(void);\r
 int      ir_condenser(void);\r
-/* Private */\r
-extern //apc.c\r
-long sys_pagesize;\r
-static inline\r
-struct ir_framebox_t* ir_set_add_framebox(struct ir_set_t*, uint8_t*);\r
-static\r
-void                  ir_free_pages(struct pagenode_t*);\r
-static inline\r
-int                   bytes_identical(uint8_t*,uint8_t*);\r
-static\r
-void*                 stack_alloc(size_t);\r
-/* Memory allocator */\r
+/* Memory allocation structures */\r
 struct pagenode_t;\r
-struct pagenode_t {\r
+struct pagenode_header_t {\r
   struct pagenode_t* next;\r
   char*              head;\r
-  char               root[];\r
-}* pagenode_root, * pagenode_head;\r
-#define PN_ALLOCSIZE    (sys_pagesize)\r
-#define PN_HEADERSIZE() (sizeof(struct pagenode_t*) + sizeof(char*))\r
-#define PN_MEMSIZE()    (PN_ALLOCSIZE - PN_HEADERSIZE())\r
-#define PN_HEADSIZE()   (pagenode_head->head - pagenode_head->root)\r
-#define PN_HEADSPACE()  (PN_MEMSIZE() - PN_HEADSIZE())\r
-/* Enumerated types */\r
-enum dtype { FSDAT, MSDAT, ADAT, LDAT, FBDAT };\r
-enum ltype { OLINK, MLINK, VLINK, ALINK };\r
+};\r
+struct pagenode_t {\r
+  struct pagenode_header_t header;\r
+  char                     root[];\r
+};\r
+struct pagelist_t {\r
+  struct pagenode_t* root, * head;\r
+  size_t             pagesize;\r
+};\r
+#define SYS_PAGESIZE     (sys_pagesize)\r
+#define NAME_PAGESIZE    (APC_NAME_MAX * 1024)\r
+#define PL_HEADERSIZE    (sizeof(struct pagenode_header_t))\r
+#define PL_HEADSIZE(_PL) (_PL.head->header.head - _PL.head->root)\r
+#define PL_HEADMEM(_PL)  (_PL.pagesize - PL_HEADERSIZE - PL_HEADSIZE(_PL))\r
 /* Set data mem */\r
+enum dtype { FSDAT, MSDAT, ADAT, LDAT, FBDAT };\r
+struct ir_namelist_t;\r
+struct ir_namelist_t\r
+{ struct ir_namelist_t* nextsib;\r
+  uint8_t*              name;\r
+};\r
+struct ir_classld_t\r
+{ struct ir_class_t*    root_class;\r
+  struct ir_namelist_t* namelist, * namelist_head;\r
+};\r
+struct ir_setld_t\r
+{ struct ir_classld_t*  classld;\r
+  long long             ref;\r
+  struct ir_namelist_t* namelist, * namelist_head;\r
+};\r
 struct ir_setdata_header_t\r
 { enum dtype          type;\r
   uint8_t*            src_filename, * data_name;\r
@@ -58,18 +73,18 @@ struct ir_frameinfo_t
 { int facing, w, h; };\r
 struct ir_framedata_t\r
 { struct ir_setdata_header_t header;\r
-  struct ir_frameinfo_t     frameinfo;\r
+  struct ir_frameinfo_t      frameinfo;\r
 };\r
 struct ir_framebox_t\r
 { struct ir_setdata_header_t header;\r
   struct ir_framedata_t      framesheets[FACING_MAX];\r
   struct ir_framedata_t      mapsheets[FACING_MAX];\r
 };\r
-struct ir_simplex_t\r
-{ struct ir_setdata_header_t header; };\r
+struct ir_simplex_t { struct ir_setdata_header_t header; };\r
 struct ir_link_t\r
 { struct ir_setdata_header_t header;\r
-  struct ir_set_t*           src, * trg;\r
+  struct ir_classld_t*       classld;\r
+  struct ir_setld_t*         setld;\r
   enum ltype                 type;\r
 };\r
 union ir_setdata_t\r
@@ -86,79 +101,104 @@ struct ir_class_t
   uint8_t*           name;\r
 };\r
 struct ir_set_t\r
-{ struct ir_set_t*    nextchild, * nextsib;\r
-  struct ir_class_t*  class;\r
-  long long           ref;\r
-  uint8_t*            name;\r
-  struct framebox_t*  frameboxes;\r
-  struct simplex_t*   audio;\r
-  struct link_t*      links;\r
+{ struct ir_set_t*      nextchild, * nextsib;\r
+  uint32_t              ref;\r
+  uint8_t*              name;\r
+  struct ir_framebox_t* frameboxes;\r
+  struct ir_simplex_t*  audio;\r
+  struct ir_link_t*     links;\r
 };\r
-/* Function-Like Macros */\r
-#define do_warn() do {                         \\r
-  } while (0)\r
-#define wprint(str) do {                       \\r
-    fprintf(stderr, str);                      \\r
-    do_warn();                                 \\r
-  } while (0)\r
- #define wprintf(fmt,...) do {                 \\r
-    fprintf(stderr, fmt, __VA_ARGS__);         \\r
-    do_warn();                                 \\r
-  } while (0)\r
-#define do_error() do {                                \\r
-    exit(-1);                                  \\r
-  } while (0)\r
-#define eprint(str) do {                       \\r
-    fprintf(stderr, str);                      \\r
-    do_error();                                        \\r
+/* Functions */\r
+static inline\r
+struct ir_framebox_t* ir_set_add_framebox(struct ir_set_t*,uint8_t*);\r
+static inline\r
+union ir_setdata_t*   ir_framedata (enum dtype,const uint8_t*,apc_facing,int,int);\r
+static inline\r
+int      bytes_identical(const uint8_t*,const uint8_t*);\r
+static inline\r
+int      classnames_identical(const uint8_t*,const uint8_t*);\r
+static\r
+void*    stack_alloc(size_t);\r
+#define  struct_alloc(_T) ((struct _T*) stack_alloc(sizeof(struct _T)))\r
+#define  struct_clear(_S) (memset((_S), 0, sizeof(*(_S))))\r
+static\r
+uint8_t* name_alloc(const uint8_t*);\r
+static\r
+uint8_t* classname_alloc(const uint8_t*);\r
+static inline\r
+void*    pagelist_pop(struct pagelist_t*,size_t);\r
+#define $($)#$\r
+#define  pagelist_alloc(pagelist) do {                                 \\r
+    pagelist.head->header.next = (struct pagenode_t*) malloc(pagelist.pagesize); \\r
+    if (pagelist.head->header.next == NULL)                            \\r
+      eprintf("Memory allocation error\n");                            \\r
+    struct_clear(pagelist.head->header.next);                          \\r
+    pagelist.head = pagelist.head->header.next;                                \\r
+    pagelist.head->header.head = pagelist.head->root;                  \\r
   } while (0)\r
-#define eprintf(fmt,...) do {                  \\r
-    fprintf(stderr, fmt, __VA_ARGS__);         \\r
-    do_error();                                        \\r
+#define  pagelist_init(pagelist,size) do {                     \\r
+    pagelist.pagesize = size;                                  \\r
+    pagelist.root = (struct pagenode_t*) malloc(size);         \\r
+    if (pagelist.root == NULL)                                 \\r
+      eprintf("Memory allocation error\n");                    \\r
+    struct_clear(pagelist.root);                               \\r
+    pagelist.head = pagelist.root;                             \\r
+    pagelist.head->header.head = pagelist.head->root;          \\r
   } while (0)\r
-#define struct_alloc(_T) ((struct _T*) stack_alloc(sizeof(struct _T)))\r
+static\r
+void     pagenode_free(struct pagenode_t*);\r
+#define  REFHASH(ref) (XXH32(&ref, sizeof(uint32_t), 0xCEED) & 0xCFF)\r
 \r
+extern //apc.c\r
+long     sys_pagesize;\r
+static\r
+struct pagelist_t datapages, namepages, refhashpages;\r
 static\r
 struct ir_class_t root_class = { .name = (uint8_t*)"." };\r
 \r
 /* Init */\r
 int ir_init\r
 ( void )\r
-{ pagenode_root = (struct pagenode_t*) calloc(PN_ALLOCSIZE);\r
-  if (pagenode_root == NULL)\r
-    return -1;\r
-  pagenode_root->head = pagenode_root->root;\r
-  pagenode_head = pagenode_root;\r
+{ pagelist_init(datapages, (size_t)SYS_PAGESIZE);\r
+  pagelist_init(namepages, (size_t)NAME_PAGESIZE);\r
+  pagelist_init(refhashpages, (size_t)SYS_PAGESIZE);\r
   return 0;\r
-} \r
+}\r
 \r
-/* Quit/Cleanup\r
-   Recursively clean pagenode linked list\r
-*/\r
+/* Quit/Cleanup */\r
 void ir_quit\r
 ( void )\r
-{ ir_free_pages(pagenode_root); }\r
+{ pagenode_free(datapages.root);\r
+  pagenode_free(namepages.root);\r
+  pagenode_free(refhashpages.root);\r
+}\r
 \r
+/* Recursively clean pagenode linked list, freeing last first */\r
 static\r
-void ir_free_pages\r
+void pagenode_free\r
 ( struct pagenode_t* pagenode )\r
-{ if (pagenode->next != NULL)\r
-    ir_free_pages(pagenode->next);\r
+{ if (pagenode->header.next != NULL)\r
+    pagenode_free(pagenode->header.next);\r
   free(pagenode);\r
 }\r
 \r
-/* Link\r
-*/\r
+/* Link */\r
 int ir_linker\r
 ( void )\r
-{ return 0; }\r
+{ \r
+  return 0;\r
+}\r
 \r
-/* Condense\r
-*/\r
+/* Condense */\r
 int ir_condenser\r
 ( void )\r
 { return 0; }\r
 \r
+/* Return the class's name string */\r
+uint8_t* ir_class_name\r
+( struct ir_class_t* class )\r
+{ return class->name; }\r
+\r
 /* Return a pointer to the root class */\r
 struct ir_class_t* ir_class_root\r
 ( void )\r
@@ -170,20 +210,31 @@ struct ir_class_t* ir_class_root
 */\r
 struct ir_class_t* ir_class_addchild\r
 ( struct ir_class_t* class,\r
-  uint8_t*           name\r
+  const uint8_t*     name\r
 )\r
 { struct ir_class_t* iter;\r
   if (class->nextchild == NULL)\r
-    return class->nextchild = struct_alloc(ir_class_t);\r
+    { class->nextchild = struct_alloc(ir_class_t);\r
+      struct_clear(class->nextchild);\r
+      class->nextchild->name = classname_alloc(name);\r
+      return class->nextchild;\r
+    }\r
   iter = class->nextchild;\r
+  if (iter->name == NULL)\r
+    eprintf("Null name pointer in class %p\n", iter);\r
+  if (name == NULL)\r
+    eprintf("Null child added to class %s\n", iter->name);\r
  check:\r
-  if (bytes_identical(iter->name, name))\r
+  if (classnames_identical(iter->name, name))\r
     return iter;\r
   if (iter->nextsib != NULL)\r
     { iter = iter->nextsib;\r
       goto check;\r
     }\r
-  return iter->nextsib = struct_alloc(ir_class_t);\r
+  iter->nextsib = struct_alloc(ir_class_t);\r
+  struct_clear(iter->nextsib);\r
+  iter->nextsib->name = classname_alloc(name);\r
+  return iter->nextsib;\r
 }\r
 \r
 /* Add a set to a class\r
@@ -192,12 +243,20 @@ struct ir_class_t* ir_class_addchild
 */\r
 struct ir_set_t* ir_class_addset\r
 ( struct ir_class_t* class,\r
-  uint8_t*           name\r
+  const uint8_t*     name\r
 )\r
 { struct ir_set_t* iter;\r
   if (class->root_set == NULL)\r
-    return class->root_set = struct_alloc(ir_set_t);\r
+    { class->root_set = struct_alloc(ir_set_t);\r
+      struct_clear(class->root_set);\r
+      class->root_set->name = name_alloc(name);\r
+      return class->root_set;\r
+    }\r
   iter = class->root_set;\r
+  if (iter->name == NULL)\r
+    eprintf("Null name pointer in class %p\n", iter);\r
+  if (name == NULL)\r
+    eprintf("Null set added to class %U\n", iter->name);\r
  check:\r
   if (bytes_identical(iter->name, name))\r
     return iter;\r
@@ -205,21 +264,46 @@ struct ir_set_t* ir_class_addset
     { iter = iter->nextsib;\r
       goto check;\r
     }\r
-  return iter->nextsib = struct_alloc(ir_set_t);\r
+  iter->nextsib = struct_alloc(ir_set_t);\r
+  struct_clear(iter->nextsib);\r
+  iter->nextsib->name = name_alloc(name);\r
+  return iter->nextsib;\r
+}\r
+\r
+struct ir_set_t* ir_set_from_ref\r
+( uint32_t ref )\r
+{ uint16_t hash;\r
+  struct ir_set_t** iters;\r
+  struct pagenode_t* iterp;\r
+  iterp = refhashpages.root;\r
+  hash = REFHASH(ref);\r
+  do\r
+    iters = ((struct ir_set_t**) iterp->root) + hash;\r
+  while (*iters != NULL && (*iters)->ref != ref && (iterp = iterp->header.next) != NULL);\r
+  return *iters;\r
 }\r
 \r
+\r
 /* Add a set to a set\r
    Attempts to create a new subset of the specified set, returning the\r
    child if it already exists\r
 */\r
 struct ir_set_t* ir_set_addchild\r
 ( struct ir_set_t* set,\r
-  uint8_t*         name\r
+  const uint8_t*   name\r
 )\r
 { struct ir_set_t* iter;\r
   if (set->nextchild == NULL)\r
-    return set->nextchild = struct_alloc(ir_set_t);\r
+    { set->nextchild = struct_alloc(ir_set_t);\r
+      struct_clear(set->nextchild);\r
+      set->nextchild->name = name_alloc(name);\r
+      return set->nextchild;\r
+    }\r
   iter = set->nextchild;\r
+  if (name == NULL)\r
+    eprintf("Null child added to set %s\n", iter->name);\r
+  if (iter->name == NULL)\r
+    eprintf("Null name pointer in set %p\n", iter);\r
  check:\r
   if (bytes_identical(iter->name, name))\r
     return iter;\r
@@ -227,12 +311,17 @@ struct ir_set_t* ir_set_addchild
     { iter = iter->nextsib;\r
       goto check;\r
     }\r
-  return iter->nextsib = struct_alloc(ir_set_t);\r
+  iter->nextsib = struct_alloc(ir_set_t);\r
+  struct_clear(iter->nextsib);\r
+  iter->nextsib->name = name_alloc(name);\r
+  return iter->nextsib;\r
 }\r
 \r
 /* Add a framebox to a set\r
    Attempts to create a new framebox of the specified set, returning\r
    the framebox if it already exists\r
+   Name is not allocated, but assigned, unlike other "XXX_add" functions where\r
+   name is duplicated into IR's internal array.\r
 */\r
 static inline\r
 struct ir_framebox_t* ir_set_add_framebox\r
@@ -241,16 +330,23 @@ struct ir_framebox_t* ir_set_add_framebox
 )\r
 { struct ir_framebox_t* iter;\r
   if (set->frameboxes == NULL)\r
-    return set->frameboxes = struct_alloc(ir_framebox_t);\r
+    { set->frameboxes = struct_alloc(ir_framebox_t);\r
+      struct_clear(set->frameboxes);\r
+      set->frameboxes->header.data_name = name;\r
+      return set->frameboxes;\r
+    }\r
   iter = set->frameboxes;\r
  check:\r
-  if (bytes_identical(iter->header.name, name))\r
+  if (bytes_identical(iter->header.data_name, name))\r
     return iter;\r
   if (iter->header.nextsib != NULL)\r
-    { iter = iter->header.nextsib;\r
+    { iter = (struct ir_framebox_t*) iter->header.nextsib;\r
       goto check;\r
     }\r
-  return iter->header.nextsib = struct_alloc(ir_framebox_t);\r
+  iter->header.nextsib = (union ir_setdata_t*) struct_alloc(ir_framebox_t);\r
+  struct_clear(iter->header.nextsib);\r
+  iter->header.nextsib->header.data_name = name;\r
+  return (struct ir_framebox_t*) (iter->header.nextsib);\r
 }\r
 \r
 /* Match two null-terminated bytestrings\r
@@ -258,65 +354,73 @@ struct ir_framebox_t* ir_set_add_framebox
 */\r
 static inline\r
 int bytes_identical\r
-( uint8_t* stra,\r
-  uint8_t* strb\r
+( const uint8_t* stra,\r
+  const uint8_t* strb\r
 )\r
-{ while (*stra && *strb)\r
-    if (*stra++ != *strb++)\r
-      return 0;\r
-  return *stra == *strb;\r
+{ int ca, cb;\r
+  do {\r
+    ca = *stra++;\r
+    cb = *strb++;\r
+  } while (ca && ca != '_' && ca == cb);\r
+  return (ca == cb);\r
 }\r
 \r
-/* Assign Setdata to Set\r
+static inline\r
+int classnames_identical\r
+( const uint8_t* stra,\r
+  const uint8_t* strb\r
+)\r
+{ int ca, cb;\r
+  do {\r
+    ca = *stra++;\r
+    cb = *strb++;\r
+  } while (ca && ca == cb);\r
+  return (ca == cb);\r
+}\r
 \r
- */\r
+/* Assign Setdata to Set  */\r
 void ir_set_assign_data\r
 ( struct ir_set_t*      set,\r
   union  ir_setdata_t*  setdata\r
 )\r
 { struct ir_framebox_t* framebox;\r
   struct ir_simplex_t*  simplex;\r
-  struct ir_link_t*     link;\r
   switch (setdata->header.type)\r
     { case FSDAT:\r
-       framebox = ir_set_add_framebox(set, setdata->header.name);\r
-       if (framebox->framesheets[setdata->framesheet.frameinfo.facing] != NULL)\r
+       framebox = ir_set_add_framebox(set, setdata->header.data_name);\r
+       if (framebox->framesheets[setdata->framesheet.frameinfo.facing].header.data_name != NULL)\r
          wprintf("Duplicate framesheet [%i] %s\n",\r
                  setdata->framesheet.frameinfo.facing, setdata->header.data_name);\r
        framebox->framesheets[setdata->framesheet.frameinfo.facing] = setdata->framesheet;\r
        break;\r
       case MSDAT:\r
-       framebox = ir_set_add_framebox(set, setdata->header.name);\r
-       if (framebox->mapsheets[setdata->mapsheet.frameinfo.facing] != NULL)\r
+       framebox = ir_set_add_framebox(set, setdata->header.data_name);\r
+       if (framebox->mapsheets[setdata->mapsheet.frameinfo.facing].header.data_name != NULL)\r
          wprintf("Duplicate mapsheet [%i] %s\n",\r
                  setdata->mapsheet.frameinfo.facing, setdata->header.data_name);\r
        framebox->mapsheets[setdata->mapsheet.frameinfo.facing] = setdata->mapsheet;\r
        break;\r
       case ADAT:\r
        if (set->audio == NULL)\r
-         { set->audio = &setdata->audio;\r
+         { set->audio = (struct ir_simplex_t*) setdata;\r
            return;\r
          }\r
        simplex = set->audio;\r
-       while (simplex->header.nextsib != NULL;)\r
+       while (simplex->header.nextsib != NULL)\r
          if (bytes_identical(simplex->header.data_name, setdata->header.data_name))\r
            { wprintf("Duplicate audio %s\n", setdata->header.data_name);\r
              *simplex = setdata->audio;\r
+             //setdata is now a pointer to redundant, unused memory.\r
              return;\r
            }\r
          else\r
-           simplex = simplex->header.nextsib;\r
-       simplex->header.nextsib = &setdata->audio;\r
+           simplex = (struct ir_simplex_t*) simplex->header.nextsib;\r
+       setdata->audio.header.nextsib = (union ir_setdata_t*) set->audio;\r
+        set->audio = (struct ir_simplex_t*) setdata;\r
        break;\r
       case LDAT:\r
-       if (set->links == NULL)\r
-         { set->links = &setdata->link;\r
-           return;\r
-         }\r
-       link = set->links;\r
-       while (link->header.nextsib != NULL)\r
-         link = link->header.nextsib;\r
-       link->header.nextsib = &setdata->link;\r
+       setdata->link.header.nextsib = (union ir_setdata_t*) set->links;\r
+       set->links = (struct ir_link_t*) setdata;\r
        break;\r
       default:\r
        fprintf(stderr, "Unknown setdata type %x\n", setdata->header.type);\r
@@ -325,79 +429,283 @@ void ir_set_assign_data
 }\r
 \r
 void ir_set_assign_ref\r
-( ir_set_t* set,\r
-  long long ref\r
+( struct ir_set_t* set,\r
+  uint32_t         ref\r
 )\r
-{ if (set->ref != 0)\r
-    wprintf("Ref override: 0x%x -> 0x%x for set %s\n",\r
-           set->ref, ref, set->name);\r
+{ uint16_t hash, oldhash;\r
+  struct ir_set_t** iters;\r
+  struct pagenode_t* iterp;\r
+  uint32_t           oldref;\r
+  oldref = set->ref;\r
+  oldhash = 0;\r
+  hash = REFHASH(ref);\r
+  iterp = refhashpages.root;\r
+ check_depth:\r
+  iters = ((struct ir_set_t**) iterp->root) + hash;\r
+  if (*iters == NULL || *iters == set)\r
+    *iters = set;\r
+  else\r
+    { if (iterp->header.next == NULL)\r
+       pagelist_alloc(refhashpages);\r
+      iterp = iterp->header.next;\r
+      goto check_depth;\r
+    }\r
+  if (oldref != 0)\r
+    { wprintf("Ref override: 0x%x -> 0x%x for set %s\n", oldref, ref, set->name);\r
+      if (oldhash != 0)\r
+       *iters = NULL;\r
+      else\r
+       { oldhash = hash;\r
+         hash = REFHASH(oldref);\r
+         goto check_depth;\r
+       }\r
+    }\r
   set->ref = ref;\r
-  //TODO: reflist_add(set);\r
 }\r
 \r
 void ir_data_assign_path\r
 ( union ir_setdata_t* setdata,\r
-  uint8_t*            path\r
+  const uint8_t*      path\r
 )\r
-{ if (set->header.src_filename)\r
-    wprintf("Path override: %s -> %s for set %s\n",\r
-           set->header.src_filename, path, set->name);\r
-  set->header.src_filename = path;\r
-  //TODO: internal strdup, not assign (= path;)\r
+{ if (path == NULL)\r
+    eprintf("Null path in data %s\n", setdata->header.data_name);\r
+  if (setdata->header.src_filename != NULL)\r
+    wprintf("Path override: %s -> %s for setdata %s\n",\r
+           setdata->header.src_filename, path, setdata->header.data_name);\r
+  setdata->header.src_filename = name_alloc(path);\r
 }\r
 \r
-\r
-//TODO: Macro ir_framsheet and mapsheet?\r
 union ir_setdata_t* ir_framesheet\r
-( uint8_t* name,\r
-  apc_facing d,\r
-  int width,\r
-  int height\r
+( const uint8_t* name,\r
+  apc_facing     d,\r
+  int            width,\r
+  int            height\r
 )\r
-{ struct ir_framedata_t* framesheet = struct_alloc(ir_framedata_t);\r
-  framesheet->header->type = FSDAT;\r
-  framesheet->header.data_name = name;\r
-  framesheet->frameinfo.facing = d;\r
-  framesheet->frameinfo.w = width;\r
-  framesheet->frameinfo.h = height;\r
-  return (union ir_setdata_t*) framesheet; \r
-}\r
+{ return ir_framedata(FSDAT, name, d, width, height); }\r
 \r
 union ir_setdata_t* ir_mapsheet\r
-( uint8_t* name,\r
-  apc_facing d,\r
-  int width,\r
-  int height,\r
+( const uint8_t* name,\r
+  apc_facing     d,\r
+  int            width,\r
+  int            height\r
+)\r
+{ return ir_framedata(MSDAT, name, d, width, height); }\r
+\r
+static inline\r
+union ir_setdata_t* ir_framedata\r
+( enum dtype     type,\r
+  const uint8_t* name,\r
+  apc_facing     d,\r
+  int            width,\r
+  int            height\r
 )\r
-{ struct ir_framedata_t* mapsheet = struct_alloc(ir_framedata_t);\r
-  mapsheet->header.type = MSDAT;\r
-  mapsheet->header.data_name = name;\r
-  mapsheet->frameinfo.facing = d;\r
-  mapsheet->frameinfo.w = width;\r
-  mapsheet->frameinfo.h = height;\r
-  return (union ir_setdata_t*) mapsheet;\r
+{ struct ir_framedata_t* framedata = struct_alloc(ir_framedata_t);\r
+  struct_clear(framedata);\r
+  if (name == NULL)\r
+    eprintf("Null name in set allocation\n");\r
+  framedata->header.type = type;\r
+  framedata->header.data_name = name_alloc(name);\r
+  framedata->frameinfo.facing = d;\r
+  framedata->frameinfo.w = width;\r
+  framedata->frameinfo.h = height;\r
+  return (union ir_setdata_t*) framedata;\r
 }\r
 \r
 union ir_setdata_t* ir_audio\r
-( uint8_t* name )\r
+( const uint8_t* name )\r
 { struct ir_simplex_t* audio = struct_alloc(ir_simplex_t);\r
+  struct_clear(audio);\r
+  if (name == NULL)\r
+    eprintf("Null audio\n");\r
   audio->header.type = ADAT;\r
-  audio->header.data_name = name;\r
+  audio->header.data_name = name_alloc(name);\r
   return (union ir_setdata_t*) audio;\r
 }\r
 \r
+\r
+/* Create classld that points to a class */\r
+struct ir_classld_t* ir_classld_from_class\r
+( struct ir_class_t* class )\r
+{ struct ir_classld_t* classld;\r
+  if (class == NULL)\r
+    eprintf("Null class in classld\n");\r
+  classld = struct_alloc(ir_classld_t);\r
+  struct_clear(classld);\r
+  classld->root_class = class;\r
+  return classld;\r
+}\r
+\r
+struct ir_setld_t* ir_setld_from_ref\r
+( uint32_t ref )\r
+{ struct ir_setld_t* setld;\r
+  setld = struct_alloc(ir_setld_t);\r
+  struct_clear(setld);\r
+  setld->ref = ref;\r
+  return setld;\r
+}\r
+\r
+struct ir_setld_t* ir_setld_from_classld\r
+( struct ir_classld_t* classld,\r
+  const uint8_t*       name\r
+)\r
+{ struct ir_setld_t* setld;\r
+  setld = struct_alloc(ir_setld_t);\r
+  struct_clear(setld);\r
+  setld->namelist = struct_alloc(ir_namelist_t);\r
+  struct_clear(setld->namelist);\r
+  setld->namelist_head = setld->namelist;\r
+  setld->namelist_head->name = name_alloc(name);\r
+  setld->classld = classld;\r
+  return setld; \r
+}\r
+\r
+struct ir_setld_t* ir_setld_addchild\r
+( struct ir_setld_t* setld,\r
+  const uint8_t*     name\r
+)\r
+{ if (setld->namelist == NULL)\r
+    { setld->namelist = struct_alloc(ir_namelist_t);\r
+      struct_clear(setld->namelist);\r
+      setld->namelist_head = setld->namelist;\r
+    }\r
+  else\r
+    { setld->namelist_head->nextsib = struct_alloc(ir_namelist_t);\r
+      struct_clear(setld->namelist_head->nextsib);\r
+      setld->namelist_head = setld->namelist_head->nextsib;\r
+    }\r
+  setld->namelist_head->name = name_alloc(name);\r
+  return setld;\r
+}\r
+\r
+union ir_setdata_t* ir_link\r
+( enum ltype         link_type,\r
+  struct ir_setld_t* setld,\r
+  const uint8_t*     name\r
+)\r
+{ struct ir_link_t* link;\r
+  link = struct_alloc(ir_link_t);\r
+  struct_clear(link);\r
+  link->header.type = LDAT;\r
+  link->type = link_type; \r
+  link->classld = setld->classld;\r
+  link->setld = setld;\r
+  if (link_type != OLINK && name != NULL)\r
+    link->header.data_name = name_alloc(name);\r
+  return (union ir_setdata_t*) link;\r
+}\r
+\r
+static inline\r
+void* pagelist_pop\r
+( struct pagelist_t* pagelist,\r
+  size_t             size\r
+)\r
+{ size_t headsize = PL_HEADSIZE((*pagelist));\r
+  if (!headsize)\r
+    { free(pagelist->head);\r
+      pagelist->head = pagelist->root;\r
+      while (pagelist->head->header.next != NULL)\r
+       pagelist->head = pagelist->head->header.next;\r
+    }\r
+  if (headsize < size)\r
+    eprintf("Attempted to pop unaligned value from pagelist\n");\r
+  pagelist->head->header.head -= size;\r
+  return pagelist->head->header.head;\r
+}\r
+\r
 static\r
-void* stack_alloc(size_t bytes)\r
-{ if (!bytes)\r
-    { wprint("Attempting to allocate 0 bytes in stack_alloc");\r
-      return pagenode_head->head;\r
+void* stack_alloc\r
+( size_t bytes )\r
+{ void* p;\r
+  if (PL_HEADMEM(datapages) < bytes) \r
+    pagelist_alloc(datapages);\r
+  p = datapages.head->header.head;\r
+  datapages.head->header.head += bytes;\r
+  return p;\r
+}\r
+\r
+static\r
+uint8_t* name_alloc\r
+( const uint8_t* name_src )\r
+{ const uint8_t* iter;\r
+  uint8_t*       name;\r
+  int            head_mem;\r
+ copy:\r
+  name = (uint8_t*)namepages.head->header.head;\r
+  iter = name_src;\r
+  for (head_mem = PL_HEADMEM(namepages); *iter && *iter != '_' && *iter != '.' && head_mem; head_mem--)\r
+    *(namepages.head->header.head)++ = *iter++;\r
+  if (head_mem < 1) //not enough room\r
+    { pagelist_alloc(namepages);\r
+      goto copy;\r
     }\r
-  if (PN_HEADSPACE() < bytes) \r
-    { pagenode_head->next = (struct pagenode_t*) calloc(PN_ALLOCSIZE);\r
-      pagenode_head = pagenode_head->next;\r
-      pagenode_head->head = pagenode_head->root;\r
+  *(namepages.head->header.head)++ = '\0';\r
+  return name;\r
+}\r
+\r
+static\r
+uint8_t* classname_alloc\r
+( const uint8_t* name_src )\r
+{ const uint8_t* iter;\r
+  uint8_t*       name;\r
+  int            head_mem;\r
+ copy:\r
+  name = (uint8_t*)namepages.head->header.head;\r
+  iter = name_src;\r
+  for (head_mem = PL_HEADMEM(namepages); *iter && head_mem; head_mem--)\r
+    *(namepages.head->header.head)++ = *iter++;\r
+  if (head_mem < 1) //not enough room\r
+    { pagelist_alloc(namepages);\r
+      goto copy;\r
     }\r
-  pagenode_head->head += bytes;\r
-  return (void*) pagenode_head->head - bytes;\r
+  *(namepages.head->header.head)++ = '\0';\r
+  return name;\r
 }\r
 \r
+static void crawl_class(struct ir_class_t*);\r
+static void crawl_set(struct ir_set_t*,int);\r
+void     ir_test(void)\r
+{ uprintf("IR From Directory: %s\n",getcwd(NULL,255));\r
+  crawl_class(&root_class);\r
+  if (root_class.root_set != NULL)\r
+    crawl_set(root_class.root_set, 0);\r
+}\r
+\r
+static\r
+void crawl_class\r
+( struct ir_class_t* class )\r
+{ struct ir_class_t* iter;\r
+  for (iter = class->nextchild; iter != NULL; iter = iter->nextsib)\r
+    { wprintf("%U/\n", iter->name);\r
+      if(chdir((char*)iter->name))\r
+       eprintf("CHDIR %U from %s\n",iter->name,getcwd(NULL,255));\r
+      crawl_class(iter);\r
+      if (iter->root_set != NULL)\r
+        crawl_set(iter->root_set, 0);\r
+      uprintf("%U\\\n",iter->name);\r
+      if (chdir(".."))\r
+       eprintf("CHDIR ..\n");\r
+    }\r
+}\r
+\r
+static\r
+void crawl_set\r
+( struct ir_set_t* set,\r
+  int depth\r
+)\r
+{ struct ir_set_t* setlist[64], ** slp, * iter;\r
+  int i = depth * 12;\r
+  while (i--)\r
+    putchar('.');\r
+  i = depth;\r
+  slp = setlist;\r
+  for(iter = set; iter != NULL; iter = iter->nextchild)\r
+    { uprintf("[%10U]", iter->name);\r
+      *slp++ = iter;\r
+      i++;\r
+    }\r
+  --i;\r
+  putchar('\n');\r
+  for(iter = *--slp; slp >= setlist; iter = *--slp, --i)\r
+    if (iter->nextsib != NULL)\r
+      crawl_set(iter->nextsib,i);\r
+}\r